Pomáháme znevýhodněným dětem

Co je u nás nového?

 

Závěr roku ve školce a orchestru

Děti z předškolního programu a dětské skupiny se také připravují na vánoce. Kromě mnoha přáníček pro své rodiny a partnery Vějíře vyzdobily třídy, nacvičily vánoční besídku a shlédly na procházkách vánoční Kladno. Děti z orchestru vystoupily na krásném vánočním...

číst více

Podzim ve Vějíři

Naše dětská skupina i děti z přípravného programu pokračovaly ve výuce. Kromě práce ve třídě začaly i s programem Maxík, který by měl pomoci zlepšit jejich školní připravenost. Absolvovali spoustu procházek do podzimní přírody a na hřiště. Nyní se připravují na...

číst více

Září ve Vějíři

V září začala výuka i v našem předškolním programu. Přihlášeno máme více než 20 dětí. Nováčci se seznamovali s novým provozem, absolvovali test školní zralosti a začali plnit první úkoly. Náš orchestr má nyní 43 členů. Po prázdninové pauze nacvičuje nový repertoár a...

číst více

V roce 2022 tento projekt podporuje: