O nás

Vějíř Kladno byl založen v roce 2015 manželi Čížkovými.

Činnost spolku Vějíř Kladno je zaměřena na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Soustřeďuje se hlavně na předškoláky, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou dostatečně připravit na školní docházku.

Pro ně spolek zřizuje dětskou skupinu a předškolní přípravnou třídu, kde by pod vedením odborníků měli svůj handicap srovnat a nastoupit do běžné základní školy nebo školky. To jim umožní v budoucnu větší šanci na další vzdělávání a lepší pozici na trhu.

Jako následnou aktivitu nabízí dětem zapojení do Orchestru Vějíř, který využívá metodu EL Sistema.

Od roku 2021 podporujeme vybrané děti v posledních ročnících ZŠ, aby po ukončení základ. docházky pokračovaly na střední škole nebo učebním oboru. Doučujeme je, seznamuje s nároky dalšího vzdělání, hledáme cestu, jak společně s rodinou přechod do dalšího vzdělávacího cyklu zvládnout. V případě potřeby jim poskytujeme i materiální podporu.

Proč to děláme?

Median – proč je náš projekt prospěšný

Vzdělání je spolu s regionálními faktory (viz výše) jasně nejsilnějším determinantem nezaměstnanosti. Většina romských respondentů nemá ani nejnižší stupně středního vzdělání (68 %), čímž se výrazně liší od Neromů bydlících v bezprostředním okolí. Ačkoli pracovní aktivita Romů a v okolí žijících Neromů se celkově výrazně liší, po odstínění vlivu vzdělání tento rozdíl do velké míry mizí. Mezi menšinou Romů, kteří dokončili střední vzdělání (učiliště bez maturity či střední škola s maturitou) je pracovně aktivní většina (70-90% dle typu školy). A jejich pracovní aktivita je srovnatelná s kontrolními vzorky Neromů se shodným stupněm vzdělání.

 

Předem vyloučené děti

Česko je dlouhodobě kritizované mezinárodními institucemi za to, že diskriminuje romské děti ve školách. Třetina z nich končí ve školách zvláštních. Kritika naposledy zazněla od organizace Amnesty International. Odmítl ji i ministr školství Marcel Chládek, stejně jako v minulosti řada jiných politiků. Slova o segregaci a rasismu jsou tvrdá, možná i ne zcela přesná, ale problém tu existuje. Je dosti komplikovaný a bylo by hloupé před ním zavírat oči. Investice do vzdělání je totiž nejlepší způsob, jak čelit budoucím potížím se sociálně vyloučenými lidmi v šířících se ghettech.

Napsali o nás

 

 

Únor 2021

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/predskolni-kluby-pomahaji-detem-ze-znevyhodneneho-prostredi/r~a12b281c781111eb8335ac1f6b220ee8/

Prosinec 2020

https://www.eduzin.cz/volny-cas/mimoskolni-vzdelavani/ok_spojeni-s-hudbou-vnasi-krasu-do-drsnych-zivotnich-pribehu-deti-z-ubytoven-ve-vejiri-dostanou-pochvalu-i-kdyz-zaspi/

 

https://www.eduzin.cz/skola-a-ucitele/predskolni-vzdelavani/presvedcili-jsme-rodice-ze-prekonat-vlastni-nepohodli-muze-byt-vyhrou-pro-deti-zni-z-kladenskeho-vejire/

 

Červen 2018 – Nakladatelství Portál

Šance pro děti, které neměly dobrý životní start

 

Květen 2018 – Pozitivní zprávy

Organizace Vějíř pomáhá znevýhodněným dětem nejen s učením

 

Duben 2018 – DVTV

Stát by měl sáhnout na dávky rodičům dětí z ghett, ignorují jejich budoucnost, tvrdí majitelé školky

 

Duben 2018 – Deník 5+2

Pomáhají dětem najít cestu

 

Březen  2018 – Hospodářské noviny

Měli by nás chválit i rasisti, říkají manželé, kteří založili školku pro děti z kladenských ghett

 

Září 2017 – Agentura pro sociální začleňování

Předškolní příprava, individuální doučování a práce s rodinou