Nové pololetí ve Vějíři

Nové pololetí začalo i v našem předškolním programu. Zintenzivnili jsme přípravu dětí. Každý předškolák bude mít 1 x v týdnu odpolední individuální výuku. Rozvrh vám sdělí p. učitelky. STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI! PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT, RÁDI VÁS PO...

Závěr roku ve školce a orchestru

Děti z předškolního programu a dětské skupiny se také připravují na vánoce. Kromě mnoha přáníček pro své rodiny a partnery Vějíře vyzdobily třídy, nacvičily vánoční besídku a shlédly na procházkách vánoční Kladno. Děti z orchestru vystoupily na krásném...

Podzim ve Vějíři

Naše dětská skupina i děti z přípravného programu pokračovaly ve výuce. Kromě práce ve třídě začaly i s programem Maxík, který by měl pomoci zlepšit jejich školní připravenost. Absolvovali spoustu procházek do podzimní přírody a na hřiště. Nyní se připravují...

Září ve Vějíři

V září začala výuka i v našem předškolním programu. Přihlášeno máme více než 20 dětí. Nováčci se seznamovali s novým provozem, absolvovali test školní zralosti a začali plnit první úkoly. Náš orchestr má nyní 43 členů. Po prázdninové pauze nacvičuje nový...