Orchestr Vějíř

Spolek Vějíř nabízí dětem z kladenských škol výuku hry na hudební nástroj a pozdější zařazení do dětského Orchestru Vějíř. 

Výuka probíhá ve světě osvědčenou metodou EL Sistema. Tato sociálně preventivní hudební vzdělávací metoda spočívá ve skupinové intenzivní (až 3 x v týdnu) odborně vedené přípravě zdarma (včetně zapůjčení nástroje), která napomáhá k brzkému základnímu zvládnutí nástroje, jako jsou housle, viola a violoncello, a možnému vytvoření dětského orchestru.

Dětem se tak vštěpují nejen dovednosti, vědomosti a návyky spojené s ovládnutí nástroje, ale rozvíjí se i jeho morálně volní vlastnosti, které pak vedou i k lepšímu zvládnutí nároků školní docházky. Dobré školní výsledky a účast je od dětí vyžadována. Díky prestižní aktivitě získává dítě i uznání okolí, čímž se zvyšuje jeho sebevědomí. Aktivita je tak i prevencí sociálně patologických jevů a umožňuje společnou aktivitu dětí bez ohledu na jejich sociální postavení či původ. Při výuce spolupracujeme s několika školami v Kladně. Do orchestru rádi zapojíme i další děti, které budou ochotné poctivě docházet na zkoušky.

Lektory našeho orchestru jsou vesměs profesionální hudebníci.

Informace a přihlášky na: info@vejirkladno.cz nebo 702 156 726 

                                        

Kontaktujte nás