Ve Vějíři je stále živo. Nyní se připravujeme na zápisy do první třídy ZŠ. Rodičům dětí pomáháme s volbou vhodné školy a vyplněním přihlášek. Předškoláci mají navíc každý týden doučování, které se bude konat až do června, aby byli opravdu do školy připraveni.

Orchestr Vějíř vystoupil na předání Výročních cen Albatros, společnosti, která je naším dlouhodobým sponzorem. Jeho představení mělo velký úspěch.