Děti z předškolního programu a dětské skupiny se také připravují na vánoce. Kromě mnoha přáníček pro své rodiny a partnery Vějíře vyzdobily třídy, nacvičily vánoční besídku a shlédly na procházkách vánoční Kladno.

Děti z orchestru vystoupily na krásném vánočním koncertu v kostele na kladenském náměstí 3. 12.

Výuka bude ukončena 22. 12. Přejeme vám krásné vánoce a hodně zdraví do nového roku.

Fotodokumentace na našem FB!